Bestuur

Van links naar rechts Hans Koedijk, Henk de Groot, Anja Leek, Erna de Lange en Astrid van den Bosch.

 

 

Functie

Naam

 

 

Voorzitter Henk de Groot    
Secretaris Astrid van den Bosch    
Penningmeester Erna de Lange    
Bestuurslid Catering: Anja Leek    
Bestuurslid activiteiten:  Hans Koedijk    

Voor vragen of boekingen kunt u een Mail sturen naar bestuurhlk@gmail.com

Scroll Up
error: Content is protected !!